Nord N-262 Fregaté

Frankrig

Enhed Base Type Noter
Flotille 28F Lann/Bihoue Nord 262E (3)>10 dannet 1997
55S Aspretto N.262 opløst 1998
56S Nimes/Garons N.262 (7) -

AI 3/06: Alle flådens Nord 262E fly er samlet under Flotille 28F ved Nîmes-Garons. Typen bruges primært til overvågning af søtrafikken i Middelhavet (overvågning af forurening, smugling, ulovlig immigration osv.). Enheden blev dannet 31/3/2000 og typen forventes at forblive i tjeneste indtil 2014. Flåden modtog i alt 26 fly fra 1967 og disse har gjort tjeneste ved følgende enheder: 2S, 3S, 10S, 11S, 55S, 56S samt 24F og 28F. I alt 14 fly blev opgraderet til 262E standard med bl.a. ORB32 radar. Kunne disse fly er nu tilbage i tjeneste (inkl. 10 aktive).