Bulgarien 

Flåden: 5.260>4.140 inkl. 695 officerer (06)

(inkl. 2.000 værnepligtige)

BASER


UBÅDE: 1

FREGATTER: 4

KORVETTER: 3

MISSILBÅDE: 3

PATRULJEFARTØJER: 10

MINEFARTØJER: 21

AMFIBIEFARTØJER: 8

STØTTEFARTØJER: 16

FLYVETJENESTE

KYSTARTILLERI

Råder over 6 lastbiler med dobbelte SS-C-3 Styx sømålsmissiler. 2 hærregimenter opererer 100mm og 130 mm kystartilleri.

MARINEINFANTERI