Braunschweig-klassen (K130) FSG

Korvet

Tegning af K130 korvet til den tyske flåde Den tyske korvet Branschweig
© Blohm + Voss

Tyskland: 2+3(5+5)

Navn/nummer Køllagt Søsat Tjeneste Noter
F 260 Braunschweig -7-04 19-4-06 16-4-08 Warnemünde (1 Korvettengeschwader)
F 261 Magdeburg  19-5-05 6-9-06 22-9-08 Warnemünde (1 Korvettengeschwader)
F 262 Erfurt  22-9-06 29-3-07  -4-08 Warnemünde (1 Korvettengeschwader)
F 263 Oldenburg 19-1-06 28-6-07 -11-08 -
F 264 Ludwigshafen  14-4-06 26-9-07 -11-08 -

JDW 15/01: I første omgang skal 5 K 130-klassen korvetter bygges af Blohm + Voss, Hamburg. Deplacement: 1.580 tons; længde: 88 m.

JDW 24/01: Tyskland har valgt Saab Bofors Dynamics RBS 15 Mk 3 frem for Kongsberg Defence & Aerospace Nytt Sjomalsmissil (NSM) som langtrækkende sømålsmissiler til sine nye K 130 korvetter. Det første skib forventes i tjeneste i 2005. I alt 15 er planlagt, i 3 grupper á 5. Får også kortrækkende Polyphem fiberoptisk styrede missiler, som er under udvikling af LFK-Lenkflugkorpersysteme.

JDW 51/01: Den tyske flåden vil få mindst 5 K 130 korvetter i tjeneste frem til 2008.

JDW 14/01: Den tyske flåde bestilte de første 5 K130 multirolle korvetter 12/01. Skal afløse flådens S 143 og S 148 hurtige missilbåde. Dermed læges der mere vægt på multinationale kriseoperationer langt fra Tyskland frem for lokale operationer i Øster- og Nordsøen. Blohm + Voss er hovedleverandør. Bliver optimeret for overfladerekognoscering, overvågning og angreb på overfladeskibe. De 5 sidste S 148 Tiger missilbåde udfases ultimo 2002 (forventes overført til Egypten). S 143 Albatros-klassen udfases ultimo 2006. Har planer om i alt 15 K130 korvetter, men antallet er endnu usikkert. Derfor vil 10 S 143A Wiesel-klassen missilbåde forblive i tjeneste indtil slutningen af årtiet. Bevæbning omfatteren OTOBreda 76mm/62 kanon (fra oplagte missilbåde), 2 Mauser MLG 27 lette kanoner og 2 21-celle Mk 49 RAM (med RIM-116B Block 1 missiler), 2x4 Polyphem sø- og landmålsmissiler; RBS 15 Mk 3 sømålsmissiler, og 12 tons helikopter. Vil desuden få udsyr til at operere 2 UAV til overvågning. Bygningen af det første skib vil starte i 7/04, med levering i 5/07.