Den franske ubåde Le Redoutable
Deplacement: 8.080 tons uddykket og 8.920 tons neddykket
Dimensioner: 128,7 x 10,6 x 10,0 m
Fart: 18 knob uddykket og 25 knob neddykket
Dybde: 350 m operationelt, 465 m max
Bevæbning: 16 affyringsrør til 16 M4 ballistiske missiler og 4 533mm torpedorør i boven til 14 L5 ASW- og F17 antiskibstorpedoer samt 4 SM.39 Exocet antiskibsmissiler
Besætning: 135 mand, inkl. 15 officerer

Frankrig: 0 (6÷6)

Navn
Køllagt
Søsat
Tjeneste
Noter
S 610 Le Foudroyant 12-12-69 4-12-71 6-6-74 udfaset 1997/98
S 611 Le Rodoutable - - - udfaset 12/91
S 612 Le Terrible - 12-12-69 1-1-73 udfaset 1996
S 613 L'Indomptable 4-12-71 17-9-74 23-12-76 udfaset 1999/2005
S 614 Le Tonnant
19-10-74
17-9-77
3-5-80
Brest; udfaset 12-00 (1999)
S 615 L'Inflexible 21-3-80
23-6-82
1-4-85
Brest; udfaset 7-06

Noter: L'Inflexible blev bestilt i september 1978 og skulle oprindeligt have været en midlertidig konstruktion mellem Le Redoubtable og en ny klasse af 14.000-15.000 tons SSBN, Le Triomphant. L'Inflexible bibeholdt størstedelen af de eksterne karakteristika fra den tidligere klasse, men med mere avanceret motorer, bedre elektronik og et mere præcist våbensystem. L'Inflexible (S616) blev søsat i marts 1980, opnåede operationel status i marts 1985 og skal efter planen gøre tjeneste indtil 2012. Hun er det eneste rigtige fartøj af sin klasse, idet de to andre er blevet underlagt til Redoutable-klassen. Men denne måde sparede den franske flåde ikke blot omkostninger, men opfyldte også kravet om at tre SSBNer konstant skulle være til rådighed, heraf to på patrulje. Den første båd af den nye Le Triomphant-klassen som i tjeneste i 1997; tre andre både.......... Franske SSBNer gennemføre normalt patruljer af to måneder varighed, med tre måneder som absolut maksimum. Alle fartøjer er stationeret ved Ile Longue nær Brest og har speciel beskyttelse under bevægelse til og fra havn. Dette omfatter den franske flådes eneste enhed med Aérospatiale SA 321G Super Frelon ASW-helikoptere, Flottille 32F, som operer i grupper af op til fire helikoptere for at skærme bådene; en helikopter dypper sin sonar mens de andre holder sig parat til at angribe om nødvendigt.

AFW/84: Den franske flåde, Marine Nationale, har ansvaret for FOST styrken (Force Oceanique Stratégique), som er den oceangående del af Force Nucléaire Stratégique. Består af en flåde af atomdrevne ubåde bevæbnet med MSBS (Mer-Sol Balistique Stratégique) mellemdistance ballistiske atommissiler. Den fjerde SNLE-ubåd (Sous-Marin Nucléaire Lance-Engins) med 16 missiler, L'Indomptable, stod til søs for første gang i januar 1977 og vil efter planen få tilslutning af Le Tonnant i september 1979, mens en sjette ubåd, L'Inflexible, vil fuldføre flåden i 1983, hvis der er nok midler til rådighed. L'Indomptable er den første SNLE-ubåd bevæbnet med M20 versionen af MSBS, som har et enkelt MR-60 termonukleart sprænghoved på 1 MT i stedet for et sprænghoved på 500 KT på de tidligere M1 og M2 versioner. Disse versioner, som har en rækkevidde på 2.500 km, bliver afløst ombord på de 3 første ubåde – Le Redoutable, Le Terrible og Le Foudroyant – af M20 missiler på 3.000 km. Den næste fase bliver det lettere MR-61 sprænghoved, som ligeledes har en sprængkraft på 1 MT, i stedet for MR-60 for at forbedre præcisionen. Den tungere og tykkere M4 model forventes at komme i tjeneste i midten af 1980'erne; denne vil medføre 6 eller 7 re-entry vehicles på hver omkring 150 KT hver. SNLE-ubådene er stationeret ved Ile Longue nær Brest og en af de vigtigste opgaver for Aéronavales Super Frelon helikoptere er patruljering af ud- og indsejling.

L'Inflexible-klassen SSBN/missilubåd

Frankrig