Ohio-klassen SSBN/SSGN USA

USA: 18

Navn

Køllagt Søsat Tjeneste Noter
SSBN 726 Ohio - 7-4-79 11-11-81 Bangor, WA (SG 9/SS 17)>SSGN
SSBN 727 Michigan - 26-4-80 11-9-82 Bangor, WA (SG 9/SS 17)>SSGN
SSBN 728 Florida - 14-11-81 18-6-83 Bangor, WA (SG 9/SS 17)>SSGN
SSBN 729 Georgia - 6-11-82 11-2-84 Bangor, WA (SG 9/SS 17)>SSGN
SSBN 730 Henry M Jackson - 15-10-83 6-10-74 Bangor, WA (SG 9/SS 17)
SSBN 731 Alabama - 19-5-84 25-5-85 Bangor, WA (SG 9/SS 17)
SSBN 732 Alaska - 12-1-85 25-1-86 Bangor, WA (SG 9/SS 17)
SSBN 733 Nevada - 14-9-85 16-8-86 Bangor, WA (SG 9/SS 17)
SSBN 734 Tennessee - 13-12-86 17-2-88 Kings Bay, GA (SS 20)
SSBN 735 Pennsylvania - 23-4-88 9-9-89 Kings Bay, GA (SS 16)
SSBN 736 West Virginia - 14-10-89 20-10-90 Kings Bay, GA (SS 20)
SSBN 737 Kentucky - 11-8-90 13-7-91 Kings Bay, GA (SS 16)>Bangor
SSBN 738 Maryland - 10-8-91 13-6-92 Kings Bay, GA (SS 20)
SSBN 739 Nebraska - 15-8-92 10-7-93 Kings Bay, GA (SS 16)
SSBN 740 Rhode Island - 17-7-93 9-7-94 Kings Bay, GA (SS 20)
SSBN 741 Maine - 16-7-94 29-7-95 Kings Bay, GA (SS 16)
SSBN 742 Wyoming - 15-7-95 12-7-96 Kings Bay, GA (SS 20)
SSBN 743 Louisiana - 27-7-96 6-9-97 Kings Bay, GA (SS 16)

IDR 8/85: Alaska (SSBN-732): Seventh of 24 Ohio-class nuclear-powered ballistic-missile submarines for the US Navy. Under construction by General Dynamics (Groton), laid down 12.1.85.

IDR 9/87: Unnamed (SSBN 739): Fourteenth Ohio-class nuclear ballistic missil submarine for the US Navy. To be built by General Dynamics (Groton), ordered 26.5.87.

JDW 29/01: Flåden vil ombygge mindst 2 af sine atombevæbnede Ohio-klassen SSBN til konventionelt bevæbnede SSGN. Får langtrækkende angrebs- og specialoperation opgaver. Muligvis 2 mere senere. Hver ubåd vil medføre op til 154 Tomahawk og Tactical Tomahawk land-angreb krydsermissiler, 2 SEAL kommando-leveringssystemer og 100 specialstyrker. 22 af ubådenes Trident missilrør vil blive ombygget til hver 7 Tomahawk missiler. De første ombyggede ubåde bliver USS Michigan og USS Georgio. Hvis der ikke kommer yderligere midler, vil USS Ohio og USS Florida blive udfaset frem for at få nyt brændstof.

JDW 32/01: USN vil starte ombygningen af 2 Trident-bevæbnede Ohio-klassen ubåde i 10/03. USS Michihgan og USS Georgia bliver konventionelt bevæbnede SSGN. Forventes at komme i tjeneste igen i 2008. Alle 24 atombevæbnede Trident ballistiske missiler fjernes og erstattes med enten krydsermissiler eller til specialoperationer. Hvert missilrør vil indeholde Multi-All Up Round Canister (MAC) missilrør med i alt 7 krydsermissiler. Hver SSGN med medføre op til 22 MAC med op til 154 Tomahawk eller Tactical Tomahawk landangreb krydsermissiler. Til specialoperationer vil rør 3-10 blive brugt til oplagring af specialudstyr og rør 5-6 til ammunition samt 98 krydsermissiler i de andre rør. Hvert rør kan hurtigt få skiftet indhold. I begge roller vil rør 1-2 blive brugt til udslusning af 9 mand ad gangen, samt SEAL Delivery Syustem og Dry Beck Shelters. Under disse rør på dæk to il der blive køjer til 66 kommandosoldater. Missile Control Centre afløses af et Tactical Tomahawk Weapon Control Centre.

JDW 14/02: De 4 Ohio-klassen ubåde som skal ombygges til SSGN vil muligvis få Army Tactical Missile System (ATACMS) for at forøge deres angrebskapacitet. Vil ifølge de nuværende planer få hver 154 Tomahawk Block III eller Tactical Tomahawk Land-Attack krydsermissiler (7 missiler i hver missilsilo).