Franske Religionskrige

 
1562-1628 08.06.16
En religiøs-politisk kamp mellem de romersk-katolske og huguenotterne frembragte en serie af borgerkrige i Frankrig. Denne konflikt fik huguenotternes militære magt til at bryde sammen.