James Doolittle

USA, 1896-19xx

Amerikank oberst, senere general, i luftvåbnet. Gennemførte bombeangreb på Tokyo med B-25 bombefly fra hangarskibet Hornet. Siden chef for det 8. luftvåben i Europa.