Horatio Gates

England, 1727-1806

Engelsk officer, emigrerede iden til Amerika. General i den amerikanske hær.