Arthur Travers Harris

England, 1892-1984

Chef-luftmarskal i RAF, chef for Bomber Command.

Harris havde kommandoen over 5. Bombergruppe ved krigens udbrud og blev disillutioneret over præcisionen af bombningen. Da han blev udnævnt til leder af Bomberkommandoen i februar 1942, begyndte han både at støtte og indsætte områdebombninger. Denne teknik krævede samling af en meget stor flåde af bombefly, op til et tusinde eller flere, og gennemvædningen af hele områder med højeksplosiver og brandbomber. Målet var at bruge statistisk sandsynlighed frem for selektivitet for at ødelægge militære mål og på samme tid at foretage et direkte angreb på den tyske befolknings moral. Senere i krigen, da sofistikeret navigations-udstyr blev til rådighed og målmarkeringsteknikkerne var forbedret, ville det have været muligt at vende tilbage til en politik med præcisionsbombning som med de midler da til rådighed måske kunne have forkortet krigen. +++