Hermann Hoth

Tyskland, 1885-1971

Tysk general. Chef for 3. og senere 4. Panzer-armé på Østfronten.

I juni 1941 anførte Hoth 3. Panzer-armé under invasionen af USSR. Hans gruppe skulle trænge frem langs med Niemen-floden til Kaunas og Vilna for at forene sig med general Guderians Panzer-gruppe ved Minsk. I krigens første par uger forseglede Hoth og Guderian lommen ved Bialystok, hvilket førte til voergivelsen af omkring 290.000 russere. Hoths styrker omgrupperede si øst for Vyazma og fort-satte fremrykningen mod Moskva, men hans pansertropper kæmpede hård kulde og i vanskeligt terræn. Men de nåede Moskva-Volga kanalen og var kun 19 km fra Moskva da de stod overfor den sovjetiske modangreb og blev trængt tilbage. De andre Panzer-kommandører, Guderian og Hoeppner blev afskediget men Hoth beholdt sin kommando og anørte 4. Panzer-armé i fremrykningen mod Stalingrad. Da det stod klart, at general Paulus' armé var fanget i Stalingrad, ledte Hoth det tapre forsøg på at bryde igennem og undsætte dem. Det lykkede sham næsten. Ved Kursk ledte Hoth den 4. Panzer-armé i den sydlige knibtang, men han havde utiltrækkeligt med artilleri til at opnå et gennembrud. Hitler mistede til sidst tiltroen til ham efter Kiev var faldet i november 1943 og han blev afskediget. Mindre flygtig og farverig end Guderian, Hoth var en meget kompetent tankkommandør. (WA/81)