Hans Günther von Kluge

Tyskland, 1882-1944

Tysk feltmarskal. Chef for 4. tyske armé under felttoget i Polen og Frankrig 1939-40; chef for hærgruppe i Rusland (armégruppe center); øverstbefalende på vestfronten juli 1944; afskediget efter nederlaget foran Mortain og begik selvmord.

Ledede troppestyrker i 2. verdenskrig, mod Polen 1939, mod Frankrig i 1940, på balkan og mod Sovjetunionen 1941. Generalmarskal 1940; forflyttet fra østfronten til Normandiet 1944, men blev afskediget samme år pga. påstået medvirken om forberedelserne til attentatet på Hitler den 20. juli. Begik selvmord.