Ludvig XII

Frankrig, 1462-1515 12.05.12

Fransk konge 1498-1515

Ludvig (Louis) 12. (1462-1515) blev konge i 1498 efter Charles (Karl) 8., mod hvem han havde søgt at gøre oprør; søn af hertug Karl (Charles) af Orléans. Fortsatte kampen mod lensherrerne, styrkede kongemagten og gennemførte reformer. Erobrede sammen med spanierne store dele af Italien, men måtte 1503 afstå Napoli, 1513 Milano.

Ludvig XII (1462-1515, fransk konge 1483-1515, fortsatte i sin indre styrelse de gamle monarkiske traditioner, dog noget mindre hårdhændet end forgængerne. udadtil fortsatte han Karl VIII.s politik i Italien med kampe om Milano og Napoli, under skiftende alliance-forhold og med vekslende held. 1509 kom han i strid med pave Julius II, der stiftede »den hellige liga« (Paven, Venezia, Spanien, England) mod franskmændene, der led nederlag ved Novara 1513. (HK6/1923)