Richard McCreery

England, 1898-1967

Engelsk general. Chef for X, senere V korps; senere 8. armé.

I 1940 gjorde McCreery tjeneste ved den Britiske Ekspeditionsstyrke under dets katastrofale kam-pagne i Frankrig. I maj 1941 blev han af Brooke sendt til Nordafrika for at gøre tjeneste som stabs-chef for Auchinleck. Men deres samarbejde var stormfuldt og McCreery blev afsat. Han vendte tilbage for at fungere som Alexanders stabschef i august 1942 og spillede en hovedrolle i udarbejdel-sen af planerne for de sidste faser af slaget ved El Alamein. McCreery forsatte med en succesfuld karriere som en korpskommandør ved X korps under 8. armé, som han ledte under landgangen ved Salerno. Korpset spillede en afgørende rolle under slaget ved Monte Cassino og McCreery blev forfremmet i november 1944 til at lede den 8. armé under dets sidste offensiv i Italien. (WA/81)