Walther von Model

Tyskland, 1891-1945

Tysk feltmarskal; stabscehf ved hærgruppe Busch underfelttoget i Frankrig 1940; chef for 3. hær i Rusland 1942-43; chef for sydlige hærgruppe 1944; øverstbefalende på Vestfronten 1944, chef for hærgruppe B under offensiven i Ardennerne 1944-45; begik selvmord.

26. 139, 154, 236, 360, 453,473