Benito Mussolini

Italien, 1883-1945

Italiens leder 1922-43. Trådte tilbage 25. juli efter tabet af Sicilien.

Italiensk statsmand og grundlægger af fascismen; folkeskolelærer. Som ung redaktør af det marxis-tiske blad Avanti i Milano. Virkede for Italiens deltagelse i 1. verdenskrig på allieret side og ekskluderedes af socialistpartiet; blev såret som krigsfrivillig. Dannede 1919 det første halv-socialisiske, fascistiske kampforbund, hvis talerør blev den 1914 opretede avis Il Popolo d'Italia; 1922 regeringschef og udøvede snart under titlen Il Duce diktatorisk magt. Sluttede 1929 Lateran-forliget med paven. Stræbte efter at genoprette det romerske kejserrige og ville beherske Middel-havet; erobrede Etiopien 1935-36 og støttede Franco i Spanske Borgerkrig 1936-39. Tilsluttede sig 1936 Italienb Berlin-Rom-aksen, udvidet med Japan 1940 og førte 10. juni 1940 efter tyske sejre i Nord- og Vesteuropa Italien ind i kirgen på tysk side. Styrtedes 25. juli 1943 af Det Fascistiske Storråd og Grandi og interneredes, men blev befriet af SS-tropper 12. september 1943. ledede derpå med tysk hjælp en fascistisk republik i Norditalien, indtil han af italienske modtandsfolk blev fanget og skudt sammen med sin elskerinde.