Semën Timoshenko (Semyon)

Semjon K. Timosjenko
Rusland, 1895-1970

Russisk general og marskal.

Russisk marskal. Deltog i Første Verdenskrig og sluttede sig tidligt til Røde hær. Ledede den russiske indmarch i Polen 1939 og de russisske styrker på Det karelske Næs under Vinterkrigen 1939-40. Marskal 1941 og folkekommissær for forsvaret 1940-41. Brød den tyske belejring af Leningrad 1943; ledede 1944 offensiven mod Rumænien. Medlem af kommunistpartiets centralkomité 1939-52. Generalinspektør under forsvarsministeriet 1960.

142,,473