Tito (Josip Broz)

 
Jugoslavien, 1892-1980 28.04.10

Jugoslavisk frihedskæmper, senere statsoverhoved.

Jugoslavisk statsmand. Oprindelig mekaniker; under Første Verdenskrig østrig-ungarsk soldat og sad 1915-17 i russisk fangenskab. Deltog i November-revolutionen 1917 og organiserede i 1920'erne illegalt kommunistisk arbejde i Jugoslavien; arresteredes 1928. Forlod 1934 landet; samme år medlem af Kominterns centralkomité og deltog i den internationale brigade i Spanske Borgerkrig. Organiserede under Anden Verdenskrig Jugoslaviens partisaner, men kom 9143 i modsætning til Mihajlovic' kongetro styrker. Anerkendtes 1943 af Sovjetunionen, Storbritannien og USA og udnævntes til marskal og formand for det nationale befrielsesråd. 1945 ministerpræsident og forsvarsminister, 1953 præsident; afgav i henhold til forfatningen posten som regeringschef 1963. Hævdede efter det jugoslaviske brud med Sovjetunionen 1948-55 en slags national kommunisme, med fri ret til at vælge sin egen vej til det kommunistiske samfund, såkaldt titoisme. Havde stor andel i opbygningen af begrebet Den tredje Verden og vandt storpolitisk indflydelse.