Balkan

Europa

Anden Verdenskrig, 1944-45

I marts 1944 var 2 russiske armégrupper stødt vest på ud af Ukraine og havde knust det tyske forsvar foran sig. Mod nord krydsede general Georgi Zhukov den øvre Prut-flod for at drive en kile ind langs Rumæniens nordgrænse. På hans venstre flanke trængte general Ivan Konev gennem Moldavien for at krydse Prut ved Jassy (Iasi). På dette tidspunkt kom den russiske offensiv til et holdt i 5 måneder for at reorganisere sig og få nye forplejning.
   Den 20. august 1944 genoptog de røde arméer deres angreb på Rumænien. Denne gang var hovedfremstødet igen mod det frontfremstød, som tyskerne holdt mellem Dniester og Prut-floden. Generalerne Rodion Malinovski og Fedor Tolbukhin angreb mod sydvest, krydsede den nedre Prut, og pressede frem mod den nedre Donau. Den rumænske regering under kong Michael kapitulerede den 23. august. Mange rumænske tropper skiftede derefter side og vendte deres kanoner mod den tyske hær. Det pludselige kollaps i denne sektor førte til destruktionen af 16 tyske divisioner fra general Friessners armégruppe Sydlige Ukraine. Galati, ved Donaus munding, faldt den 27. august. tre dage senere besatte russiske styrker Buchaves og de værdifulde oliefelter ved Floesti. 
   Den 8. september krydsede russerne under Tolbukhin Donau-grænsen ind i Bulgarien, som straks skiftede side og sluttede sig til russerne. Sofia blev besat den 19. september. De tyske tropper i Bulgarien blev afvæbnet og fængslet.
   Imens drev en bred fremrykning på russernes venstre flanke på ad Donau-floden for at nå den jugoslaviske grænse ved Turnu Severu den 6. september. Hjulpet af stærke partisanstyrker, drev Tolbukhins armé feltmarskal Maximilian von Weichs sydøstlige armegruppe (»F«) tilbage og erobrede Beograd den 20. oktober. Inde i denne fremrykning strøg Malinovskis armé ind i Ungarn fra syd.