Fort Dearborn

Illinois, USA

Krigen af 1812, 1812

Ved udbruddet af krig mod Storbritannien den 19. juni 1812, beordrede USA (præsident James Madison) en invasion af det øvre Canada fra Detroit. Den amerikanske kommandør i vest, general William Hull, forkludrede operationen. Bange for at han ikke kunne holde Fort Dearborn, stedet for Chicago, mod briternes indianske allierede, beordrede han posten evakueret. Garnisonen forlod fortet den 15. august med retning mod Fort Wayne (i det nuværende Indiana). Langs med den sydlige bred af Lake Michigan faldt garnisonen i hænderne på en gruppe af Potawatomi-krigere, som dræbte 12 soldater, 12 militsfolk samt 14 kvinder og børn. Yderligere 29 soldater samt 13 kvinder og børn blev taget til fange. Det tomme Fort Dearborn blev brændt ned til grunden (en krigsret dømte senere Hull til døden for fejhed og pligtforsømmelse, men dommen blev eftergivet).