Fort Frontenac

Ontario, Canada

Franske og indianske Krig, 1758

Foruden angrebene på Ticonderoga og Louisbourg i 1758, indledte briterne en tredje offensiv ind i det nordvestlige område. Oberstløjtnant John Bradstreet rykkede med omkring 2.000 kolonitropper op ad Mohawk og derefter vestpå til Oswego, ved den sydøstlige ende af Lake Ontario. Bradstreet gik ombord på en lille flåde og krydsede den østlige ende af søen. Den 27. august angreb han pludseligt det fransk-holdte Fort Frontenac (stedet for Kingston, Ontario). Den overraskede og undertallige garnison overgav sig. Efter at have ødelagt forsyningerne og søfartøjerne, trak Bradstreet sig tilbage ad samme rute.
   Fort Frontenacs fald afskar de franske forbindelser med deres poster i Ohio-dalen. Den 25. november sprængte garnisonen ved Fort Duquesne, på Ohio-flodens forgrening, forsvarsværkerne i luften og trak sig tilbage ind i Canada. Posten blev senere genopbygget af briterne og amerikanerne som Fort Pitt.