Fort McHenry

Maryland, USA

Krigen af 1812, 1814

Efter at have nedbrændt en del af Washington, D.C., sejlede den britiske flåde (ti skibe) under admiral (senere Sir) George Cockburn op gennem Chesapeake-bugten mod Baltimore. Den 12. september gik general Robert Ross' hær på 4.000 mand i land ved mundingen af Patapsco, omkring 22 km fra Baltimore. Flåden rykkede op ad floden til hvor Fort McHenry beskyttede byen. De britiske skibe, som fandt havnen blokeret af sænkede skibe, åbnede et bombardement den efterfølgende nat (det var denne bredside som fik et øjenvidne, Francis Scott Key, til at skrive ordene til »The Star-Spangled Banner«. Men i modsætning til Washington blev Baltimore hårdnakket forsvaret under ledelse af general Samuel Smith. Garnisonen på 1.000 mand inde i fortet holdt ubarmhjertigt fast.
   Imens marcherede Ross's hær over land mod fortet. Fremrykningen mødte modstand fra en militsstyrke på 3.2000 mand under general John Stricker i Godly Wood. Selvom amerikanerne blev tvunget tilbage den 12. september, påførte de briterne 346 tab, hvoraf mange var veteraner fra den succesfulde kampagne på den Iberiske Halvø under Napoleonskrigene. En af de dræbte var Ross. Striker mistede 20 dræbte, 90 sårede og 200 fanger. Det var først dagen efter (13. september) at angriberne nåede de stærkt besatte højdedrag i udkanten af byen. Da det ikke lykkedes med bombardementet af Fort McHenry at skabe en åbning samme nat, blev angrebet på Baltimore opgivet. Briterne gik ombord på deres transportfartøjer igen. Den 14. oktober sejlede de ud af Chesapeake-bugten mod Jamaica.