Habbaniya

Irak

Anden Verdenskrig, 1941

De overvældende sejre til Aksemagterne i begyndelsen af krigen frembragte i marts 1941 dannelsen af en pro-tysk regering i Irak under Rashid Ali. Den retmæssige irakiske regent, Emir Abdul-Ilah, flygtede til beskyttelse på et britisk krigsskib ved Basra, en havneby ved den Persiske Golf. For at beskytte deres traktatmæssige rettigheder, landsatte briterne en brigade fra Indien ved Basra den 18. april. Derpå angreb Rashid Ali den britiske luftbase ved Habbaniya, 65 km vest for Baghdad, den 2. maj. Angriberne udgjorde omkring 9.000 mand, udrustet med 50 kanoner. Til at forsvare flyvepladsen havde luft-vicemarskal Smart kun omkring 250 britiske infanterister, 1.000 personel fra Royal Air Force og omkring 1.000 indfødte tropper. Den isolerede garnison havde intet artilleri og blev yderligere hæmmet af behovet for at beskytte 9.000 civile. Men det afgørende element viste sig at være fly fra Royal Air Force, som holdt irakerne under hyppige angreb og til sidst bragte deres artilleri til total tavshed.
   Efter fire dages belejring, begyndte Rashid Alis tropper at trække sig tilbage. Den britiske styrke gik straks til modangreb og tog 400 fanger og meget udstyr. Den 7. maj faldt irakerne tilbage til den anden side af Eufrat-floden til Al Falluja. Forsvarerne af Habbaniya, nu forstærket med en motoriseret brigade fra Haifa (nuværende Israel) indledte deres angreb den 19. maj, erobrede Al Falluja og kørte ind i Baghdad den 30. maj. Rashid Ali flygtede ud af landet og regenten genoptog kontrollen med regeringen dagen efter.
   Den britiske sejr i Irak blev efterfulgt af opnåelsen af allieret dominans over hele Mellemøsten. Den 14. juli 1941, efter en måned med træfninger, fortrængte britiske og frie franske styrker det franske Vichy-regime i Syrien (mod vest). Britiske tab beløb sig til omkring 4.600, franske tab omkring 6.500. Derefter besatte England og Rusland Iran den 25. august (mod øst) for at komme et muligt tysk kup i landet i forkøbet. Britiske tab under denne aktion var 22 dræbte og 42 sårede. Den irakiske triumf blev anført af kommandanten i Mellemøsten, general Sir Archibald Wavell; sejren i Syrien af Wavell og hans efterfølger, general Sir Claude Auchinleck; den iranske besættelse af Auchinleck.