Kina II
Asien

Anden Verdenskrig, 1941-1945 15.10.16

Dagen efter at japanske angreb i Stillehavet bragte denne skueplads ind i Anden Verdenskrig, erklærede Kina krig mod Japan (foruden mod Tyskland og Italien). Dette skridt forøgede de kinesisk-japanske kampe under den fire år lange kinesiske »episode« til en krig i fuld skala. Gereralissimo Chiang Kai-shek blev øverstkommanderende over de allierede på den kinesiske front. Han sendte tre af sine bedste arméer (5., 6. og 66.) til grænsen til Burma, hvor de kom under kommando af den amerikanske general Joseph Stilwell. Men den japanske offensivs pludselighed og voldsomhed gav ikke de allierede tid nok til at forberede tilstrækkelige forsvarsværker. Japan modtog Thailands kapitulation den 9. december og marcherede 3 dage senere tværs over denne nation til grænsen mod Burma. Burma kom under angreb den 16. januar. Trods for til tider voldsom modstand, rykkede japanske land- og luftstyrker uafladeligt fremad. Lashio, den sydlige endestation for den vitale Burma-vej til Kunming, faldt den 29. april. En japansk styrke svingede derefter nordpå for at angribe den vestlige Yunnan-provins, bagdøren til Kina, mens hovedfremrykningen fortsatte i Burma. Pr. 15. maj var Burma blevet løbet over ende og den kinesiske ekspeditionsstyrke bedrøveligt decimeret. Af sidstnævnte trak en del sig tilbage vest på med Stilwell til Ledro på grænsen til Indien, resten trak sig tilbage til kinesisk jord for at hjælpe med forsvaret af Yunnan.
   Den mest effektive allierede hjælp kom fra luften. Efter at japanerne havde afskåret Burma-vejen, fløj det amerikanske luftvåbens transportkommando forsyninger fra Indien over den 500 mil lange Himalaya-bjergkæde til Kunming. Tidligere havde en lille gruppe amerikanske piloter, den frivillige amerikanske gruppe, eller Flyvende Tigre, organiseret sig i august 1941 ved Kunming under Claire Chennault. Med kun 50 fly nedskød denne gruppe 284 japanske fly og ødelagde yderligere 100 på jorden. Den 14. juli 1942 blev De Flyvende Tigre en del af det amerikanske militæretablissement, under general Chennault. Det følgende år blev den forstærkede gruppe, som da havde vundet lokalt luftherredømme i det sydvestlige Kina, til US 14th Air Force.
   På landjorden indledte Japan en række offensiver med den hensigt at udvidde sit kontrolområde, at ødelægge det voksende antal kinesisk-amerikanske luftbaser og skære en syd-nord gående korridor (Canton-Kankow-Peking) gennem Kina. Det første større angreb kom i slutningen af 1941 mod Changsha, i den syd-centrale del af Hunan-provins. Dette blev slået tilbage med svære tab den 15. januar 1942, af den tilsyneladende forbedrede kinesiske hær. Om sommeren angreb japanerne i det øst-centrale Kina langs Chekiang-Kiangsi grænsen for at neutralisere Chuhsien flyvepladsen. I nord pressede japanerne vestpå til den øvre Gule (Hwang Ho) flod, men de gjorde ingen reel indsats for at krydse denne vandvej. denne linje blev forsvaret af Mao Tse-tungs kinesiske kommunister, med hovedkvarter ved Yenan. Angiveligt allieret med Chiangs styrker, viste Maos tropper sig ofte at være troløse venner, og japanerne frygtede at en større offensiv i denne sektor kunne hele Kinas interne strid.
   I 1943 indledte japanske tropper en fremrykning vestpå i Hupeh-provinsen for en overgang syntes at true krigstidshovedstaden Chungking. Men den 31. maj havde kinesisk modstand tvunget angriberne tilbage. En anden fremrykning, denne gang i den sydlige Hunan-provins, begyndte den 2. november med 100.000 japanske som angreb risskålscenteret Changteh. Efter brutale kampe med svære tab på begge sider kastede kineserne fjenden tilbage i slutningen af december. Denne sejr skyldtes i høj grad den assistance som kom fra 280 amerikanske bombefly stationeret i Kina. Det var første gang at stærke luftstyrker havde støttet kinesiske landtropper.
   Slaget om Kina tog fart i 1944. I april optrappede Japan sine angreb (kaldet Operation Ichi-Go) mod luftbaser, især i det syd-centrale Kina. Bitre kampe fandt sted i Kiangsi og Kwangsi. I disse provinser var japanerne i tand til at erobre syv flyvepladser, som det havde taget titusinder af arbejdere måneder at bygge med håndkraft. I deres langsigtede bestræbelser på at vinde kontrol med den vitale jernbane mellem Peking og Canton, havde japanerne lignende succes. Et angreb i april tvang kineserne ud af det strategiske punkt ved Cheng-chow i Honan, på linjen mellem Peking og Hankow (Wuhan), og frem til den 17. juni havde japanerne ryddet hele linjen nord for Yangtze. Syd for floden strømmede ti japanske divisioner ind i Changsha den 19. juni og trængte frem ned langs Hankow-Canton jernbanen til Hengyang i det sydlige Hunan. Her kæmpede den kinesiske 10. armé under general Hsueh-Yueh næsten til sidste mand, inden den brød sammen den 8. august. Resten af linjen som løb sydpå ind i Canton faldt til japanerne seks måneder senere. Men selv efter at denne vitale blodåre tværs gennem Kina fuldstændigt var på japanske hænder, var den så grundigt ødelagt at japanerne aldrig var i stand til at bruge den til at betjene hele ruten Canton-Peking.
   Trods de mange japanske fremskridt mod øst, viste 1944 sig at blive vendepunktet for de allierede i det sydvestlige Kina. I januar begyndte allierede styrker (inkl. amerikansk-trænede kinesiske divisioner og de første amerikanske tropper som kæmpede i Asien) at angribe fra Indien tværs gennem Burma. Denne offensiv, anført af Stilwell (under kommandøren i det sydøstlige Asien, den britiske admiral Lord Louis Mountbatten) trængt stødt frem mod Kinas Yunnan-provins. På samme tid indledte marskal Wei Li-huang et fremstød ned langs med Burma-vejen fra Kunming med 12 kinesiske divisioner. Disse fremrykninger havde til hensigt at forbinde Burma-vejen med Stilwell-vejen, som blev bygget østpå bag Stilwells offensiv fra Ledo, 480 km væk. (I oktober 1944 afløse den amerikanske general Albert Wedemeyer Stilwell i Kina, mens den amerikanske general Daniel Sultan overtog styrkerne i Indien-Burma.
   Den 28. januar 1945 fik tropper fra Burma- og Yunnan-fronterne forbindelse 120 km nord for Lashio. Den 7. marts blev selve Lashio indtaget, hvilket åbnede Ledo-Burma vejen for lastbilskonvojer til Kunming. Imens hamrede amerikanske B-29 Superfortress bombefly, som opererede fra håndbyggede baser dybt inde i det indre Kina, mod fjerntliggende japanske mål.
   I 1945 greb den gentrænede og nyudrustede kinesiske hær initiativet på adskillige fronter. I det vestlige Hunan resulterede et japansk angreb på Chihkiang-flyvepladsen i en afgørende kinesisk sejr. I Kwangsi befriede kinesiske tropper Nanning og genvandt de vigtige luftbaser ved Liuchow (i juni) og Kweilin (i juli) som var gået tabt under den japanske offensiv i 1944. Mod øst vandt kineserne en base på kysten i maj ved at erobre Kowloon, over for Hong Kong. Guerillaaktiviteten blev intens. Men sejrerne i Kina var kun en lille del af de stadig kraftigere allierede stød mod Japan – til søs, i luften og på øerne i Stillehavet.
   Endeligt den 14. august 1945 accepterede Japan de allieredes betingelser for betingelsesløs overgivelse. General Yasutsugu Okamura, kommandør for de japanske ekspeditionshær i Kina, overgav sig til Generalissimo Ching, hvilket afsluttede mere end otte års kinesisk-japanske fjendtligheder, som var startet med »episoden« ved Marco Polo-broen. (Den japanske Kwantung-hær i Manchuriet overgav sig til Sovjetunionen). Totale kinesiske tab beløb sig til mere end 3.200.000 officerer og menige, inkl. mere end 1.319.000 dræbte. Civile tab var sandsynligvis højere.