Krim
Ukraine

Anden Verdenskrig, 1941-44 15.09.16

Under den tyske invasion af Sovjetunionen i 1941, strøg feltmarskal Karl von Rundstedts sydlige armégruppe gennem Ukraine til den anden side af Krim-halvøen. I oktober begyndte den støttende 11. armé under general Erich von Manstein at angribe selve halvøen. Manstein brød igennem den befæstede Perekop-landtange den 8. november og løb hurtigt hele Krim over ende med undtagelse af havnebyen Sevastopol ved Sortehavet, som ydede voldsom modstand. Mod øst blev Kerch-halvøen erobret men tabt igen i en russisk kontraoffensiv i december.
   Manstein holdt både Sevastopol og Kerch under belejring indtil det følgende forår. Derpå den 7. maj 1942 stødte han med 15 divisioner (inkl. 2 Panzer- og 5 rumænske divisioner) frem mod forsvars-værkerne ved Kerch og nedkæmpede dem i løbet af seks dage. Dele af de tre russiske divisioner undslap over Kerch-strædet til Taman-halvøen i Kaukasus; resten blev taget til fange som del af de russiske tab på 150.000. Manstein vendte tilbage til den vestlige del af Krim og angreb Sevastopol den 3. juni. Efter et voldsomt angreb som varede en måned, overgav den medtagede by sig den 1. juli, hvilket afsluttede 235 dages belejring. Omkring 90.000 fanger blev taget. (Manstein og fem af hans divisioner blev derefter overført til fronten ved Leningrad som at gentage taktikken fra Krim-angrebet, men i den by holdt de belejrede russere fast). Således mistede Sovjetunionen sin vigtigste base ved Sortehavet ligesom den tyske offensiv i Kaukasus i 1942 truede med at trænge ned langs hele den østlige bred.
   I november 1943 lukkede general Fedor Tolbukhins fremstød langs med den nordlige bred af Azov-havet og Sortehavet de tyske tropper som fortsat var på Krim inde. I det følgende forår drev general Ivan Petrovs kaukasiske armé de tyske tropper på Taman-halvøen over strædet til Kerch. Russerne krydsede Kerch-strædet i forfølgelse og timede deres angreb med Tolbukhins fremstød mod forsvaret ved Perekop-landtangen mod nord den 8. april. Tolbukhin brød ind på Krim efter tre dages kampe. Den tyske 17. armé, som nu holdt Krim, måtte falde tilbage til Sevastopol. Her holdt den tyske garnison ud i 24 dage og overgav sig til sidst den 9. maj. De sidste tyskere på Kim kapitulerede tre dage senere. Hele den 4. (sydlige) ukrainske front var nu ryddet.