Oran II

Algeriet

Anden Verdenskrig, 1940

Efter Frankrigs overgivelse blev den franske flåde, den fjerde største i verden, en stor gevinst. En stor del af flåden lå i den algeriske havn Mers-el-Kebir ved Oran – to moderne slagkrydsere (Dunkerque og Strasbourg), to slagskibe, adskillige lette krydsere og et antal destroyere, ubåde og hjælpefartøjer. Den 3. juli nærmede den britiske flådes Task Force H (6 større skibe, 11 destroyere) under admiral Sir James Somerville sig havnen og krævede at skibene skulle slutte sig til Royal Navy, sejle til Nordamerika eller sænkes. Da den franske admiral Marcel-Bruno Gensoul afviste ultimatummet, åbnede de britiske skibe støttet af flådefly et ødelæggende ti minutter langt bombardement. Omkring 1.000 franske søfolk blev dræbt. Det eneste større franske skibe skib som undslap ødelæggelse var Strasbourg. Denne afgørende flådeaktion mod en tidligere allieret gjorde Storbritannien i stand til at opretholde sin overlegenhed i det vestlige Middelhav.
   Størstedelen af den resterende franske flåde blev sænket ved Toulon den 27. november 1942, for at forhindre at den blev erobret af Tyskland efter den nazistiske overtagelse af Vichy Frankrig.