Peleliu-Angaur
Carolinerne, Stillehavet

Anden Vedernskrig, 1944 19.09.16

Efter de amerikanske sejre ved Marianerne og Det Filippinske Hav, behøvede admiral Chester Nimitz kun yderligere en central vadesten i Stillehavet mod Filippinerne – Palau-øerne, 890 km mod øst, i den vestlige del af Carolinerne. I midten af september var marinegeneral Roy Geigers III amfibiske korps (midlertidigt kommanderet af general Julian Smith) klar til at invadere øen Peleliu og den mindre ø Angaur, 13 km mod syd. Peleliu, 10 km lang og 3 km bred, havde mere end 10.000 japanske tropper, stærkt forskanset i 500 befæstede huler og mange andre stillinger, næsten alle indbyrdes forbundet med tunneler. Forsvarerne blev dygtigt ledet af general Sadae Inoue.
   Om morgenen den 15. september gik general William Rupertus' 1. marinedivision i land på det sydvestlige hjørne af Peleliu, tre regimenter ved siden af hinanden. Trods et kraftigt luft- og flådebombardement, gjorde japanerne voldsomt modstand. Det tog fire dage for marinesoldaterne at rydde den sydlige ende af øen, som omfattede flyvepladsen. (landingsbanen blev åbnet den 26. september). Derpå vendte marinesoldaterne til venstre for at angribe nordpå op langs med Pelelius længde. Her blev de stoppet af kraftig ild fra artilleri og håndvåben fra Umurbrogol-bjerget (senere kaldt Bloody Nose Ridge).
   Imens den 17. september stormede den 81. infanteridivision under general Paul Mueller i land på Angaur, som blev forsvaret af omkring 1.400 japanere. På tre dage blev øen løbet over ende (selvom lommer mod nordvest gjorde modstand indtil 13. oktober). Geiger, som igen havde ledelsen med III korps, beordrede det 321. regiment til Peleliu, mens det 323. besatte Ulithi uden modstand. Den 24. september sluttede infanteristerne fra det 321. sig til marinekorpsets angreb ved at angribe Bloody Nose Ridge fra vest. Ved nattefald den 27. september var japanerne som holdt denne højderyg blevet omringet. Den 15. oktober overgik kommandoen på Peleliu til Mueller. Det 321. (og senere det 323.) regiments meter-for-meter nedkæmpelse af Bloody Nose Ridge fortsatte indtil den sidste forsvarer blev nedkæmpet den 25. november.
   Erobringen af Palau kostede den højeste tabsrate (næsten 40%) af alle amfibieangreb i amerikansk historie. Den 1. marinedivision mistede 6.525 mand, hvoraf 1.252 blev dræbt; den 81. infanteridivision led 1.393 tab, inkl. 208 døde. Japanske tab, inklusiv forstærkninger fra nærliggende øer, stod på 13.600 dræbte og 400 sårede. Inoue var en af fangerne.
   Samtidig med invasionen af Palaus, havde general Douglas MacArthur erobret Morotai i Molukkerne, hvilket åbnede den sydlige dør til Filippinerne. Nu var hans højre flanke i det centrale Stillehav sikret af Pepeliu, Angaur og Ulithi.