Prince of Wales - Repulse

Sydkinesiske Hav

Anden Verdenskrig, 1941

Da krigsudbruddet i Stillehavet blev overhængende, sendte det britiske admiralitet slagskibet Prince of Wales på 35.000 tons og slagkrydseren Repulse på 33.000 tons til Singapore. Til forsvar mod den japanske invasion af den øvre del af Malaja-halvøen, som begyndte den 8. december, førte admiral Tom Phillips de to store skibe og fire destroyere ind i Det sydkinesiske Hav. To dage senere angreb japanske bombe- og torpedofly, stationeret nær Saigon, krigsskibene, med 84 bombefly i bølger på omkring 9 fly hver. Uden beskyttelse fra deres egne jagerfly, kunne krigsskibene kun yde ulige kamp. Maltrakteret af gentagne træffere fra torpedoer sank Repulse i løbet af halvanden time, Prince of Wales en time senere. Admiral Phillips og et tusinde mand gik tabt. Fire fjendtlige fly var blevet skudt ned. Japansk flådemagt havde nu herredømmet i Stillehavet vest for Hawaii.