Sevastopol II
Ukraine

Sebastopol
Anden Verdensakrig, 1941-44 31.03.16

Den vigtigste by på Krim, som modstod tysk erobring i efteråret 1941, kom under stram belejring den 3. juni 1942, og blev tvunget til at overgive sig den 1. juli; den blev befriet af en russisk offensiv den 9. maj 1944.