Tobruk I
Libyen

Anden Verdenskrig, 1941 30.10.16

Idet han fortsatte den første britiske offensiv i Libyen, trængte general Sir Richard O'Connors XIII korps videre vestpå fra Bardia den 4. januar 1941. Tre dage senere nåede briterne Tobruk og lagde straks den italiensk besatte by under belejring, som bevogtede den bedste havn i Libyen. Derefter den 21. januar angreb den 6. australske og den 7. panserdivision fæstningen, som blev forsvaret af 32.000 italienske tropper kommanderet af general Petassi Manella. (Denne styrke var del af marskal Rodolpho Grazianis 10. armé). Det indledende angreb splittede de yderste forsvarsværker. Om aftenen på andendagen var Tobruk på britiske hænder, med kun små tab. Manella og 25.000 af hans mænd blev taget til fange. O'Connor fortsatte sin fremrykning i Libyen og trængte videre vestpå mod Benghazi.

Tysk artilleriofficer fra Afrikakorpset, 1941