Tobruk III

Libyen

Anden Verdenskrig, 1942

Under general (senere feltmarskal) Erwin Rommels anden offensiv i Libyen, trængte hans Panzer-armee Afrika gennem de britiske forsvarsstillinger ved Gazala og drev den 8. armé tilbage over grænsen til Egypten. Efter opfordring fra Winston Churchill lod general Neil Ritchie uklogt en styrke på 35.000 mand tilbage, primært den 2. sydafrikanske division, for at holde Tobruk. Den 17. juni erobrede Rommel nøglepunktet ved Sidi-Rezegh og vendte derpå mod nordvest for at angribe selve Tobruk. Efter et to dage langt angreb fra den 15. og 21. Panzer-division overgav general Klopper 33.000 mand og en enorm mængde forsyninger. Det rystende nederlag åbnede vejen for et aksemagt-fremstød ind i Egypten og kostede Ritchie hans job.
   Efter den afgørende britiske sejr ved El Alamein i efteråret 1942, trak Aksemagternes Panzer-armee sig tilbage gennem Libyen og passerede Tobruk uden kamp den 13. november 1942.