Tunesien
Nordafrika

 
Anden Verdenskrig, 1942-43 14.07.16

Den engelsk-amerikanske invasion af Fransk Nordvestafrika den 11. november fremprovokerede en hurtig reaktion fra Aksemagterne i Tunesien. Fra luften og havet strømmede tyske og italienske styrker ind for at gribe franske militære og flåde-installationer. Tyske bombe- og jagerfly fløj ind til tunesiske flyvepladser. Den tyske general Jürgen von Arnim koncentrerede størstedelen af aksemagternes styrker i de nordlige byer Tunis og Bizerte, som også var vitale flådebaser. I slutningen af november havde Arnim 15.000 veludrustede tropper, inkl. den 10. panzer-division. Denne hurtige opbygning truede det allierede mål at rykke østpå fra Algeriet for at erobre før Aksemagterne og således afskære baglandet for feltmarskal Erwin Rommels Panzerarmee Afrika, som trak sig tilbage fra Libyen.
   I kapløbet om Tunesien foretog general Dwight Eisenhowers allierede styrker dybe gennemtrængninger inden de blev kastet tilbage. Mod nord nåede general Kenneth Andersons underbemandede britiske 1. armé Jefna, 52 km sydvest for Bizerte, og Tébourba, 19 km før Tunis, den 28. november. Men voldsomme kontraangreb fra aksemagterne skubbede briterne 30 km tilbage på syv dage. Mod syd blev det amerikanske II korps under general Lloyd Fredendall i Sbeitla/Gafsa-sektoren i det centrale Tunesien. Et fransk korps kommanderet af general George Barré forbandt den allierede styrkedes to blokerede fløje.
   Den 24. december beordrede Eisenhower de allierede til at indtage defensive positioner foran aksemagternes brohoved som strakte sig fra kysten sydpå gennem Medjez-el-Bab, Qusseltia og Faïd til Mareth-linjen mod sydøst. For at sætte fart på organiseringen af den allierede linje, overtog Anderson kommandoen over hele fronten den 24. januar. To uger senere blev Eisenhower øverstbefalende for alle allierede styrker i Afrika, med general Sir Harold Alexander, chef for de britiske styrker som rykkede frem fra Libyen, som hans næstkommanderende og kommandør for landstyrkerne (nyligt navngivet 18. armégruppe).
   Der var kun få kampe i løbet af vinteren, men i februar indledte aksemagterne et pludseligt angreb. Tidligt på måneden havde Rommel, i sin flugt fra den britiske 8. armé i Libyen, trukket sig tilbage bag Mareth-linjen. Her blev de tyske pansertropper genforsynet med Mark VI Tiger tanks på 56 tons (4 tommer panser, 88mm kanon, 2 tunge maskinkanoner). Den 14. februar stødte Rommels 10. og 21. Panzer-division fra det erfarne Afrikakorps ud fra Faïd mod Kasserine-passet, porten til forbindelsesknudepunktet ved Tebessa. Dette vitale punkt blev holdt af elementer af Fredendalls 1. panserdivision og 168. regiment-kampgruppe. De uerfarne amerikanere blev drevet 34 km tilbage på ni dage, idet de mistede 192 dræbte, 2.624 sårede, og 2.459 fanger og savnede. Netop som aksemagternes fremstød tydede på at blive en større succes, blev det sløvet af stivere amerikansk modstand, hjulpet af stærk luftstøtte og et modangreb fra nord af den britiske 6. panserdivision. Rommels styrke led tilsvarende tab og begyndte den 22. februar at trække sig tilbage til deres oprindelige positioner. To uger senere overtog general George Patton kommandoen over II korps, som blev opbygget til at omfatte 1, panser- og 1., 9. og 34. infanteri-division.
   Det tyske angreb ved Kasserine viste sig at være den sidste succesfulde offensiv fra aksemagterne i Afrika. Den 26. marts gennembrød den britiske 8. armé (Bernard Montgomery) Mareth-linjen og trængte den 6. april gennem det fjendtlige forsvar ved Gabés. Den følgende dag mødte en patrulje fra Montgomerys 4. indiske division en patrulje fra den 9. amerikanske division, hvilket forband alle Alexanders landstyrker for det endelige angreb i Tunesien.
   Den 8. armé fortsatte sit fremstød op langs med østkysten og indtog Sfax den 10. april, Sousse den 12. april og angreb aksemagternes positioner ved Enfidaville en dag senere. Den 8. armé udkæmpede nu en opdæmmende aktion, mens det allierede hovedfremstød stiftede til nord. Her rykkede det II korps op fra syd og udgjorde, nu anført af general Omar Bradley, den venstre (nordlige flanke). (Patton var ved at organisere den 7. arme til den kommende invasion af Sicilien). Den 1. panserdivision fra Bradleys korps kæmpede sig vej ind i Mateur den 3. maj; den 9. infanteridivision indtog Bizerte fire dage senere. Mod syd smadrede panserenheder fra den britiske 1. armé, hjulpet af tre erfarne divisioner fra Montgomerys armé, sig vej mod Tunis den 6. maj. Den 7. panserdivision tilbagelagde 48 km på 36 timer for at erobre byen den 7. maj.
   Tre af aksemagternes divisioner, som var fanget mellem allierede styrker i Bizerte og Tunis, overgav sig den 9. maj. Den 10. maj trængte den britiske 6. panserdivision sydpå tværs over foden af Kap Bon-halvøen. To dage senere fik denne styrke forbindelse med den 8. armé og det XIX franske korps mod syd. De håbløst isolerede aksemagtstyrker overgav sig i flokke. Under hele slaget om Tunesien angreb den britiske luftmarskal Sir Arthur Tedders luftvåben i Middelhavet uophørligt aksemagternes fly og tropper. Den amerikanske general Carl Spaatz' taktiske fly gennemførte op til 2.500 missioner om dagen.
   De sidste af omkring 250.000 aksemagtstyrker overgav sig den 13. maj, inkl. Afrikakorpset berømt fra ørkenen, den 5. Panzer-armé (von Arnim) og den 1. italienske armé (Giovanni Messe, som havde det nominelle ansvar for krigsskuepladsen i Tunesien). Aksemagternes døde og sårede talte omkring 40.000. Den britiske 1. armé led 23.000 tab, den 8. armé omkring 10.000. Amerikanske tab var 18.500, inkl. 2.184 dræbte. Det seks måneder lange slag om Tunesien sluttede kampagnen i Nordafrika. Den allierede sejr hjalp med at åbne søfartslinjerne i Middelhavet mod østen og banede vejen for en invasion af Sicilien to måneder senere.