Taiwan

Improved Zwaardvis-klassen SSK: 2

Nr./navn Værft Køllagt Søsat Tjeneste Noter
793 Hai Lung (Sea Dragon) Wilten Fijenoord -12-82 -10-86 -10-87 Tsoying
794 Hai Hu (SEa Tiger) Wilten Fijenoord -12-82 20-12-86 -4-88 Tsoying

IDR 3/87: Sea Tiger, den anden af 2 Sea Dragon (modificeret-Zwaardvis) klassen dieselelektriske ubåde under bygning af Wilton-Fijenoord (Schiedam) for flåden i Taiwan, søsat 20/12/86.

GUPPY II (Balao/Corsair) klassen SS: 2

Nr./navn Værft Køllagt Søsat Tjeneste Noter
736 Hai Shih (791) Portsmouth NSY, USA 22-7-44 5-11-44 17-3-45 ex SS 478 Cutlass
794 Hai Pao (792) Cramp SB, Philadelphia, USA 23-8-43 8-7-45 11-4-46 ex SS 426 Tusk

Notes: 256th Submarine Unit, Tsoying