Kina

Ming class (Type 035) SS: 18+1

           
232         *
342         *
352         *
353         *
354         *
356         *
357         *
358         *
359         *
360         *
361         *
362         *
363         *
305         **
306         **
307         **
308         **
309         **
           

* Based at Lushun, Qingdao og Xiapingdoo, North Sea Fleet
** Based with South Sea Fleet

JDW 1/01: Den 20. dieselelektriske patruljeubåd af Ming-klassen var færdigbygget ultimo 2000. Menes at være 2 m længere end de andre ubåde på 76 m. Bygges ved Wuhan.