Viking class SSK

Being developed by Denmark, Norway and sweden.

Det Radikale Venstres tidligere kategoriske nej til at indkøbe nye ubåde er ved at ændre sig til et »måske«. Partiets forsvarsordfører, Morten Helveg, der for et halvt år siden afløse den tidligere ordfører Jørgen Estrup, siger i dag, at han ikke på forhånd vil sige nej, når Folketinget i 2004 skal tage stilling til indkøb af fire nye ubåde for 3,5-4 mia. kr.
    »Jeg vil ikke byde på spørgsmålet om nye ubåde. før vi har diskuteret specialisering mellem NATO-landene mere indgående. Dér er jeg meget åben. Spørgsmålet er, hvor vores forsvar nytter mest, og hvor vi kan indgå i samarbejde med andre lande i alliancen. Der er ikke noget nej på forhånd«, siger Morten Helveg Petersen.
    Åbningen i forhold til et fortsat dansk ubådsvåben adskiller sig markant fra forgængeren, Jørgen Estrups opfattelse.
    I en særudtalelse til Forsvarskommissionens beretning i november 1998 skrev Jørgen Estrup, at

 

Ifølge en rapport fra 1997 om forsvarets materiel skal de nuværende gamle danske ubåde udfases mellem 2001 og 2006, fordi det bliver alt for dyrt at vedligeholde dem efter det tidspunkt.

Holdes i drift

Men ifølge Forsvarskommandoens ansvarlige for materielanskaffelser, kontreadmiral Niels Mejdal, er det nu planen at holde de fleste af dem i drift helt frem til de nye Vking-ubåde - måske - begynder at ankomme fra 2010. Af sikkerhedsgrunde forudser forsvaret også, at der skal sættes stadig snævrere grænser for, hvor dybt ubådene må dykke.
    En enkelt af de gamle danske ubåde, »Sælen«, er som led i planen om at holde de gamle ubåde sejlende ved at blive udstyret med aircondition og statellit-kommunikationsudstyr, så den kan bruges i fremtidige internationale operationer i varme farvande.

JDW 1/01: Norge og Danmark ønsker 4 Viking-klassen ubåde hver, Sverige 2. Udvikles af Odense Stålskibsværft, Kongsberg Defence & Aerospace og Kockums.