Lord Charles Mann Cornwallis

England, 1738-1805 13.04.12

Charles Cornwallis

Lord Brome, Marki af Cornwallis. Engelsk general; tjente under Syvårskrigen (1756-63) i Tyskland, blev 1775 generalmajor og sendtes til Nordamerika, hvor han 1780 erobrede Charlestown og sejrede ved Camden og Guildford, men 1781 måtte overgive sig til Washington med 8.000 mand ved Yorktown, hvorved Englands magt i Nordamerika var brudt. Sendtes 1786 som generalguvernør til Ostindien, som han styrede med stort organisationstalent. Angreb 1789 Tippo Saib og fratog ham halvdelen af hans landområde. Vendte hjem 1793; underkuede som vicekonge oprøret i Irland 1798 og slog de franske hjælpetropper. Var Englands befuldmægtigede ved fredsunderhandlingerne med Napoleon 1801-02 og underskrev freden i Amiens 1802. Blev 1805 atter generalguvernør i Indien, men døde derovre. (HK2/1920)