Fort Washington

New York, USA

Nordamerikanske Frihedskrig, 1776

I stedet for at fortsatte hans nordgående fremstød mod general George Washington ved White Plains, New York, vendte den britiske kommandør, general Sir William Howe, tilbage for at angribe Fort Washington nær den nordvestlige ende af Manhattan Island. Under ledelse af general Lord Charles Cornwallis og den tyske general baron Wilhelm von Knyphausen, samledes 8.000 britiske og hessiske tropper ved det femkantede voldanlæg på Washington Heights den 16. november 1776. Her kunne oberst Robert Magaw indsætte mindre end 3.000 kontinentale tropper i et forsøg på at holde en tydeligt uforsvarlig position. Et koordineret angreb erobrede højdedragene og drev amerikanerne tilbage ind i den overfyldte indhegning. Magaw, som havde mistet 59 dræbte og 96 sårede i de yderste forsvarsværker, overgav hele hans overlevende styrke på 2.837. Angrebet havde kostet briterne 78 dræbte og 374 sårede. To dage senere krydsede Cornwallis Hudson-floden med 4.500 mand for at angribe den nærliggende stilling ved Fort Lee. General Nathanael Greene opgav klogeligt fortet uden kamp. Hele Washingtons hær faldt nu tilbage gennem New Jersey.