Bardia

Libyen

Anden Verdenskrig, 1941

I Storbritanniens første offensiv under den nordafrikanske kampagne, krydsede det britiske XIII korps, tidligere kaldet Western Desert Force, den egyptiske grænse ind i Libyen, efter sin sejr ved Sidi Barrani. Ved den lille middelhavsby Bardia omringede general Sir Richard O'Connors armé 45.000 tropper fra den italienske 10. armé, under den øverste kommando af marskal Rodolpho Graziani, den 3. januar 1941. Under svær artilleriild gennembrød den 6. australske division en dyb panserværnsgrav, hvilket gjorde 7. panserdivision i stand til at gennemtrænge forsvarsværkerne. Under de to dages kampe mistede italienerne 40.000 tab, størstedelen af dem blev taget til fange. Britiske tab var lette.
   Idet de overlod oprydningsoperationerne til infanteriet, strømmede den 7. panserdivision vestpå langs med kystvejen (Via Balbia) til fæstningen Tobruk.