Fort Donelson

Tennessee, USA

Nordamerikanske Borgerkrig, 1862

Den føderale erobring af Fort Henry den 6. februar tvang general Albert Johnston, konføderal kommandør i området mellem Cumberland Gap og Arkansas, til at omgruppere sine styrker. Johnston trak sin højre (østlige) fløj tilbage fra Bowling Green, Kentucky til Nashville, Tennessee. På samme tid sendte han general John Floyd med 12.000 mand til at forstærke Fort Donelson på Cumberland-floden. Fra Fort Henry marcherede den føderale general Ulysses S. Grant 18 km østpå for at belejre Cumberland-fortet den 12. februar med 25.000 mand. Imens kom kommandør Andrew Foote op ad floden med 6 kanonbåde i et forsøg på at under-tvinge Donelson med kanonild, som han havde gjort ved Fort Henry. Men de føderale kanoner var bedre placeret her, og de føderale fartøjer blev slået tilbage den 14. februar. Foote fik et alvorligt sår.
   Den 15. februar angreb de konføderale forsvarere den højre fløj af Grants linje, idet de forsøgte at fremtvinge en flugtrute sydpå. Angrebet, anført af general Gideon Pillow, lykkedes, men Floyd mistede besindelsen og beordrede tropperne tilbage til deres oprindelige stillinger. Nogle af fortets skyttegrave var allerede besat af fremrykkende føderale tropper. Den konføderale stilling var nu mere håbløs end nogensinde. Floyd og Pillow flygtede tværs over Cumberland samme nat og efterlod garnisonen under general Simon Buckner. Den konføderale oberst Nathan Forrest førte sin kavalerikommando sikkert gennem de føderale linjer under dække af mørket. Da Buckner bad om betingelser den følgende dag, krævede og modtog Grant »betingelsesløs kapitulation«. Mere end 110.000 konføderale nedlagde deres våben, foruden de 2.000 allerede døde og sårede. Grant mistede 500 dræbte, 2.108 sårede og 224 savnede. Fort Henry og Fort Donelsons fald åbnede vejen for føderale tropper til at rykke op langs Tennessee dybt ind på konføderalt territorium. Johnston faldt tilbage til Corinth, Mississippi.