Ulysses Simpson Grant

USA, 1822-1885 21.04.12

Amerikansk general. Øvestbefalende for Nordstaterne. Efter borgerkrigen valgt som præsident.

Nordamerikansk feltherre og præsident; nedstammede fra en gammel puritansk slægt, der 1630 var udvandret til Ny-England. Grant gennemgik krigsskolen i Westpoint, blev løjtnant og udmærkede sig i den mexicanske krig 1846-47; var derpå en tid landmand men ved borgerkrigens udbrud 1861 blev han oberst for et regiment frivillige og sendtes mod vest for at holde Kentucky og Tennesee i tømme. Efter at have vundet en glimrende sejr ved Shiloh april 1862 erobrede han efter en hårdnakket belejring fæstningen Vicksburg (juli 1862), hvorved Unionen fik herredømet over Mississippifloden og adskilte sydstaterne i to dele. Grant blev derefter generalmajor og chef for Vesthæren og forjog efter det sejrrige slag ved Chattanooga 23.-25. november samme år sydstatshæren fra Tennessee. Marts 1864 udnævntes den altid sejrrige Grant til overgeneral over alle unionstropper (700.000 mand); selv tog han kommandoen over Potomachæren, mens Sherman (s.d.) fik Vesthæren. Gennem 11 måneders blodige kampe og en hensynsløs opofren af menneskeliv trængte Grant frem mod syd, indesluttede Lee ved Richmond og tvang ham til overgivelse april 1865. Dermed var krigen forbi; i den følgende strid mellem præsident Johnson og kongressen støttede Grant denne og gennemførte med sotr kraft og energi sydstaternes rekonstruktion 1866-67. November 1868 valgtes Grant til præsident (1869-77); han fik nedsat skatterne betydeligt og formindsket statsgælden, sydstaterne tvang han til at vedtage slaveriets afskaffelse og almindelig stemmeret. 1872 afsluttede han Alabamasagen med England heldigt og genvalgtes samme år til præsident, men da han mod politisk coutume søgte sit 3. valg, faldt han væsentlig pga., at han tog personlig hensyn ved embedsudnævnelser og fandt sig i sine venners underslæb og misligheder i forvaltningen. Efter en rejse til Euiropa og Asien 1877-79 søgte Grant atter forgæves genvalg 1880 og tabte derefter ved spekulation hele sin formue 1884. (HK4/1922)