Guadalcanal/flådeaktion

Stillehavet

Anden Verdenskrig, 1942

Da amerikanske marinesoldater indledte de allieredes modoffensiv i Stillehavet ved at gå i land på Guadalcanal, reagerede den japanske flåde voldsomt. Japanske flådeenheder dominerede den centrale og nordlige del af Solomon-øerne og gjorde god brug af de beskyttede vandveje, med øgenavnet »Sprækken«, mellem de to parallelle kæder af øer. Trafikken her igennem var så tung, at den blev kaldt Tokyo-ekspressen. Fokuspunktet for aktionen var Saelark-kanalen, nord for Guadalcanal, over for det amerikanske brohoved som forsvarede Henderson Field. Så mange skibe blev sænket i kanalen, at den fik navnet »Iron Bottom Bay«.
   Slaget om Guadalcanal begyndte den 7. august 1942, da de allieredes øverstbefalende i det sydlige Stillehav, den amerikanske admiral Robert Ghormley, landsatte den 1. marinedivision på den nordlige side af øen. Denne landgang blev gennemført af admiral Richmond Turner's amfibiske styrke, beskyttet af en hangarskibsgruppe ledet af admiral Frank Fletcher (berømt fra Koralhavet og Midway). Japanerne skyndte sig at sende forstærkninger til øen, og beskyttede deres transportfartøjer med krydsere, destroyere og ubåde. Til gengæld forsøgte den amerikanske flåde at forsvare marinesoldaternes brohoved på Guadalcanal og stoppe den fjendtlige troppe-udspytning fra Tokyo-ekspressen. Den resulterende kamp om herredømmet til søs var inddelt i seks separate aktioner.
   Savo-øen (9. august). I et angreb før daggry gik admiral Gunichi Mikawas angrebsstyrke ind i Iron Bottom Bay og sænkede fire tunge krydsere (den australske Canberra og de amerikanske Chacago, Quincy og Vincennes) og dræbte omkring 1.000 søfolk. Fletchers hangarskibe havde allerede trukket sig tilbage, således at angriberne kunne trække sig tilbage gennem sprækken med kun lettere skader. Senere samme dag trak Turner sin amfibiske styrke ud. Marinesoldaterne på Guadalcanal var nu overladt til sig selv.
   Østlige Solomon-øer (24.-25. august). Den japanske admiral Nobutake Kondo angreb denne gang med hangarskibe. Det amerikanske hangarskib Enterprise blev svært beskadiget, men den japanske lette krydser Ryujo blev sænket og 90 fly blev skudt ned. Hver side mistede en destroyer. Den fjendtlige styrke trak sig tilbage. Derefter sendte Japan kun forstærkninger ind om natten, men dets krigsskibe dominerede havet omkring Solomon efter mørket lige så fuldstændigt som amerikanske fly kontrollerede området om dagen. I en efterfølgende aktion sænkede ubåde det amerikanske hangarskib Wasp (15. september) og adskillige destroyere.
   Kap Esperance (11.-12. oktober). Et tredje japansk angreb kom ned gennem Sprækken for at bombardere Henderson Field om natten. Den amerikanske admiral Norman Scotts krydsere og destroyere slog et kraftigt fremstød tilbage, men på efterfølgende nætter blev flyvepladsen alvorligt beskadiget af flådens kanonild. Imens blev tusinder og fjendtlige forstærkninger landsat mellem skumring og daggry. Den 18. oktober afløste admiral William Halsey Ghormley som de allieredes øverstbefalende i det sydlige Stillehav.
   Santa Cruz-øerne (26. oktober). I hans første aktion ved Guadalcanal sendte Halsey sine hangarskibe mod den japanske flåde i vandene øst for Solomon-øerne. To fjendtlige hangarskibe og en krydser blev bombet og omkring 100 fly skudt ned. Men 74 amerikanske fly gik tabt, Hornet (veteran fra Shangri-La og Midway) blev sænket og Enterprise igen svært beskadiget. Der var nu ikke et eneste amerikansk hangarskib i operation i hele Stillehavet.
   Guadalcanal (13.-15. november). Den ondsindede strid om herredømmet i den sydlige del af Solomon-øerne nåede et klimaks i november, da begge sider forsøgte at gennemføre nye troppe-landsætninger på Guadalcanal på samme tid. Admiral Turner, efter at have leveret de sidste af 6.000 marinesoldater og forstærkninger fra hæren, trak sin konvoj tilbage mod sydøst. Han afsendte admiral Daniel Callaghan med fem krydsere og otte destroyere. Imens rykkede admiral Raizo Tanaka ned gennem Sprækken med 11.000 tropper i 11 transportfartøjer og 12 destroyere, anført af en angrebsstyrke som omfattede to slagskibe – Hiei og Kirishima. Disse krigsskibe, kommanderet af admiral Nobutake Kondo, mødte den amerikanske styrke i Iron Bottom Bay om natten den 12.-13. november. I et voldsomt 30 minutter langt håndgemæng blev Callaghan dræbt, tre amerikanske destroyere blev sænket, to krydsere — Atlanta og Juneau (med 700 søfolk) blev sendt til havets bund, og krydseren Portland blev uskadeliggjort. Japanerne genoptog angrebet den efterfølgende nat og bombarderede Henderson Field med med omkring 1.000 granater. Men ved daggry angreb fly fra den reparerede Enterprise og bombefly fra Henderson Field og Espiritu Santo, en base i Ny Hebriderne, den fjendtlige flåde. Luftangrebet ødelagde en krydser, beskadigede tre andre, samt et transportfartøj, og sænkede seks transportfartøjer. Samme nat (14. november) trængte Tanaka ihærdigt sine fire resterende transportfartøjer igennem til Guadalcanal og udskibede sin last bag beskyttelse fra Kirishima, fire krydsere og ni destroyere. Prisen var høj. Slagskibet og en destroyer blev sænket af det amerikanske slagskib Washington, kommanderet af admiral Willis Lee. I denne aktion blev slagskibet South Dakota lemlæstet og fire destroyere gik tabt.
   Tassafaronga (30. november). Det sidste japanske forsøg på at landsætte tropper på Guadalcanal var svagt. Otte destroyere, som tjente som transportskibe, blev afvist efter at amerikanske styrker sænkede en og alvorligt beskadigede en anden. USA mistede krydseren Northampton.
   Japan foretog ingen yderligere forsøg på at forstærke sin garnison på Guadalcanal, selvom destroyere fortsatte med at flytte forsyninger ind om natten. Ved slutningen af det sejrrige amerikanske landslag, blev omkring 12.000 halvudsultede japanske tropper evakueret af modige destroyersejladser. I alt kostede søslagene ved Guadalcanal Japan 1 let krydser, 2 slagskibe, 4 krydsere, 11 destroyere og 6 ubåde. De allierede mistede 2 tunge krydsere, 8 krydsere og 14 destroyere. Men det amerikanske fodfæste på Solomon-øerne var sikret.