Holland

Europa

Anden Verdenskrig, 1940

Efter den tyske erobring af Norge, indledte Adolf Hitler et voldsom angreb mod vest. Det første offer var Holland. Den højre fløj af det enorme tyske angreb, feltmarskal Fedor von Bocks armégruppe »B« kørte hen over den hollandske og belgiske grænse tidligt om morgenen den 10. maj. Samtidig landede 16.000 tyske luftbårne tropper (4.000 af dem faldskærmstropper) under general Kurt Student i Rotterdam og andre nøgleområder. På angrebets tredje dag var de 11 tyske divisioner under general Georg von Küchlers 18. armé trængt 160 km vestpå for at slutte sig til de luftbårne styrker. Den hollandske hærs 10 divisioner blev således slået inden de kunne få hjælp fra den franske 7. armé (Henri Giraud), som ilede op gennem Belgien.
   Den 14. maj kapitulerede den hollandske regering. Dronning Wilhelmina flygtede til England og general Henri Winkelman overgav sine grundigt slagne styrker. På overgivelsesdagen angreb bombefly fra Luftwaffe det forsvarsløse Rotterdam, hvor hollænderne rapporterede om 30.000 civile tab. Hollandske militære tab (ekskl. fanger) udgjorde omkring 10.000. Stærkere med hensyn til alt undtagen antal, mistede de angribende tyskere langt færre mænd; f.eks. kun 180 under det luftbårne angreb på Rotterdam. Den tyske 18. armé modtog overgivelsen af nogle enheder fra den franske 7. armé den 17. maj og vendte derpå mod syd for at hjælpe med angrebet på Belgien.