Saint-Lô gennembruddet

Frankrig

Anden Verdenskrig, 1944

Under de første syv uger af invasionen i Norman-diet var de allierede styrker blevet opbygget efter planen. Men voldsom tysk modstand havde standset brohovedet lige syd for en linje fra Caen gennem Caumont og Saint-Lô til Lessay, omkring 32 km inde i landet fra landgangstrandene. For at bryde ud fra det ujævne landskab med hække, som begrænsede brugen af panser, forberedte den britiske general Sir Bernard Montgomery og den amerikanske general Omar Bradley Operation Cobra.
   Angrebet samme i gang den 25. juli bag et bombetæppe, hvorunder allierede fly kastede 4.200 tons bomber over et område på 2.500 x 6.000 meter, vest for Saint-Lô (fejlplacerede bomber kostede 558 tab blandt amerikanske infanterister). General J. Lawton Collins VIII korps fra den amerikanske 1. armé indledte angrebet. Selvom om han havde mere end 1.000 tab den første dag, indsatte Collins to mobile kolonner den 26. juli. Mens den venstre afviste voldsomme tyske modangreb, kæmpede den højre sig vej ind i Coutances den 28. juli og trængte to dage senere frem til Avranches, på den nordlige base af Bretegne-halvøen. Den 1. august blev den amerikanske 3. armé under general George Patton operationel. Pattons panser trængte hurtigt gennem gabet ved Avranches. Det VIII korps skar sig ind i Bretagne og afskar derpå regionen ved at nå Nantes den 10. august. (De største havnebyer — Brest, Lorient, Saint-Nazaire — holdt ud og blev omgået. Tre andre korps strømmede mod syd og øst mod baglandet af general Paul Haussers tyske 7. armé.
   Den 6. august indledte tysk panser ved Mortain et kraftigt modangreb mod Avranches. Det havde som mål at afskære Pattons kolonne bagfra. Men general Courtney Hodges amerikanske 1. armé afparerede fremstødet efter to dages bitre kampe. Den 8. august vendte Pattons sit XV korps nordpå mod Argentan. Dette træk truede med at knuse hele den tyske armégruppe under feltmarskal Gunther von Kluge mod ambolten af den britiske 2. og canadiske 1. armé, som fortsat holdt den allierede basislinje fra Caen til Caumont.