Savannah III

Georgia, USA

Nordamerikanske Borgerkrig, 1864

Tilfreds med at der ikke var nogen konføderal trussel mod hans bagland efter hans erobring af Atlanta, ødelagde den føderale general William Sherman byens militære potentiale den 12. november. Med 62.000 føderale tropper og forsyninger til 20 dage satte han af sted sydøst på mod Savannah, Georgia, tre dage senere. Han rykkede frem med to fløje: den højre, eller Tennesse-hæren, under general Oliver Howard, bestod af XV og XVII korps; den venstre, eller Georgia-hæren, under general Henry Slocum, bestod af XIV og XX korps. Dækket af kavaleriet under general Hugh Kilpatrick, ødelagde Shermans hær alle jernbaner og andre ressourcer i et bælte 80 til 100 bredt. Den eneste stærke konføderale modstand kom fra generende flanke- og bagtropangreb fra general Joseph Wheelers kavaleri.
   Sherman nåede Savannah, 360 km fra Atlanta, den 10. december, og åbnede således forbindelseslinjerne til den føderale flåde ud for kysten. Hans kontroversielle »march til havet« var lykkedes. Selve byen, under kommando af general William Hardee, nægtede at overgive sig. Sherman bragte belejringskanoner ind fra flåden, men Hardee opgav Savannah og trak sig tilbage nordpå den 21. december.