Bentonville

North Carolina, USA

Nordamerikanske Borgerkrig, 1865

Den føderate march til havet og den efterfølgende besættelse af Savannah, Georgia, den 21. december 1864, havde igen splittet Konføderationen i to. Efter at hans hær på 60.000 mand havde fået nye forsyninger, begyndte general William Sherman at rykke nordpå gennem de to Carolinaer den 1. februar 1865. Under marchen blev hæren delt i to fløje fra Atlanta: general Oliver Howard kommanderede den højre (Tennessee-hæren), general Henry Slocum den venstre (Georgia-hæren). Den 16. februar nåede Sherman Columbia, South Carolina, som blev mere end halvt nedbrændt dagen efter (sandsynligvis ved et uheld). Som de føderale rykkede ind i North Carolina, samlede general Joseph Johnston ved Raleigh alle til rådighed værende konføderale styrker for at stoppe Sherman. Da Slocums venstre fløj nåede Bentonville, blokerede Johnston hans rute med omkring 17.000 mand den 19. marts. Efter en dag med uafgjorte kampe holdt begge sider stand. To dage senere begyndte Sherman at rykke sin anden fløj frem samt styrkerne under generalerne John Schofield og Alfred Terry, som var marcheret ind i landet fra kysten til Goldsboro. Over for disse overvældende antal, trak Johnston sig tilbage. Han havde mistet 2.600 mand. Føderale tab udgjorde 1.646.
   Derpå holdt Sherman pause for at organisere sine tropper for en march ind i Virginia for at slutte sig til den føderate øverstbefalende, general Ulysses S. Grant. Men da Johnston hørte om general Robert E. Lees konføderale hærs overgivelse ved Appomattox, kapitulerede også han den 8. april. Undtagen for mindre aktioner i Alabama og vest for Mississippi-floden, var den bitre fire år lange krig over.