Shangri-La
Japan

Anden Verdenskrig, 1942  

I Stillehavskrigens første måneder led de allierede en ubrudt række nederlag overfor japanerne. For at højne moralen og gå i offensiven, om end kun kortvarigt, førte den amerikanske admiral William Halsey ekspeditionsstyrke 16 tværs over det nordlige Stillehav til inden for 1.050 km fra Japan. Den 18. april lettede oberst James Doolittle og 15 andre piloter i B-25 Mitchell bombefly fra flyve-dækket på hangarskibet Hornet. Tretten bombefly angreb Tokyo og et fly angreb hver Nagoya, Osaka og Kobe. Alle fly nåede igennem til deres mål, og selvom angrebet kun forårsagede lidt skade, op-muntrede det de allierede og forårsagede bestyr-telse i Japan.
   Et fly landede i Vladivostok, hvor det blev beslaglagt af russerne. De 15 andre blev forladt i luften eller styrtede ned i Kina. Af de 80 mand fra luftkorpset, blev tre dræbt og otte taget til fange. De otte fanger blev anklaget for "umenneskelige" handlinger og alle fundet skyldige; fem blev dømt til fængel på livstid og tre blev halshugget. For at bevare hemmeligheden om start fra et hangarskib, oplyste USA at flyene fra hæren havde været stationeret ved Shangri-La, et mytisk land beskre-vet i James Hiltons novelle Tabte Horisonter.