George Washington

USA, 1732-1799 04.07.12


Udsnit af malaeri af Gilbert Stuart.

Amerikansk general, senere USAs første præsident.

Nordamerikansk statsmand; født i Virginia, søn af en rig planter, hvis forældre forlod England 1656. Blev 1746 landmåler, 1751 militsofficer og udmærkede sig i grænsekrigene mod Frankrig 1754-58; derefter chef for Virginias milits. Ægtede 1759 en rig enke Marta Custis (1732-1802) og bosatte sig på familieejendommen Mount Vernon. Deltog i oppositionen mod Englands overgreb, 1774 medlem af nationalkongressen i Philadelphia og 1775 valgt til chef for den amerikanske hær, der måtte organiseres fra bar bund; Washington holdt sig derfor først til defensiven. Fordrev marts 1776 general Howe fra Boston, måtte atter vige, fik forstærkninger, gik over Delaware og slog englænderne ved Princetown 3. januar 1777. Led nederlag ved Brandywine Creek 11. september og Germantown 3. oktober samme år og mistede Philadelphia, men efter alliancen med Frankrig slog han general Clinton ved Monmouth 28. juni 1778, genvandt Philadelphia og tvang general Cornwallis til overgivelse i Yorktown 18. oktober 1781. Dermed endte faktisk krigen; 1783 sluttedes fred, Washington opløste selv hæren og vendte hjem. Maj 1787 valgtes han til den grundlovgivende nationalforsamling i Philadelphia, blev formand for forsamlingen og valgtes februar 1789 til unionens præsident 1789-97 (genvalgt 1792). Arbejdede for et godt forhold til England og fik en handelstraktat i stand med dette land 1795. Nægtede at lade sig vælge til præsident 3. gang, men under en truende krig med Frankrig organiserede han atter hæren 1798 som øverst chef. Med glimrende statsmands- og feltherreevner forbandt Washington de bedste egenskaber som menneske og en ædel, uegennyttig karakter. (HK9/1925)