Finland

Skandinavien, Europa

Anden Verdenskrig, 1939-40

Med store dele af verden i krig, foretog Sovjetunionen et træk for at forstærke sin nordvestlige grænse. Ruslands næststørste by, Leningrad, lå kun 25 km fra den finske grænse, bag hvilken lå den stærke Mannerheim-linjen tværs over det Karelske Næs. Under et åbenlyst påskud invaderede den røde hær Finland på seks fronter den 30. november 1939, mens det røde luftvåben angreb Helsinki. De fleste af de angribende 26 sovjetiske divisioner (465.000 tropper) var koncentreret på det Karelske Næs mellem Ladoga-floden og den Finske Bugt. Den finske hær på ni divisioner (130.000 mand), kommanderet af feltmarskal baron Carl von Mannerheim, kæmpede tappert. De kastede bølger af angribere fra den russiske VII og XIII armé mod Mannerheim-linjen tilbage. I den dybe sne og med temperaturer under frysepunktet i Suomussalmi-området tværs over Finlands smalle talje, tilintetgjorde finnerne den russiske 163. og 44. division mellem den 8. december og 11. januar. Finske tab var 900 dræbte, 1.770 sårede.
   Svært medtaget af disse nederlag, gjorde den russiske hær under general Kirill Meretskov holdt for at organisere en ny offensiv. Denne gang kunne den enorme russiske overlegenhed i mænd, kanoner og fly ikke blive benægtet. Et voldsomt angreb, anført af general Semyon Timoshenko, begyndte den 1. februar 1940.To røde arméer hamrede konstant løs på Mannerheim-linjen, brød endeligt igennem og erobrede Viipuri (Viborg) den 11. marts. Finnerne overgav sig dagen efter. Finske tab var 25.000 dræbte og 44.000 sårede. Den røde hær mistede mere end 200.000 i døde alene. Men Sovjetunionen havde vundet det defensive territorium det havde krævet. Adgangsvejen til Leningrad blev yderligere sikret da de baltiske lande Litauen, Letland og Estland blev overtaget tre måneder senere.
   Den 26. juni 1941 tog Finland fordel af Tysklands invasion af Rusland fire dage tidligere ved at indlede sit eget angreb. Mannerheims armé generobrede hurtigt det tabte finske territorium og hjalp derpå den tyske Wehrmacht i dens blokade af Leningrad. Men igen var sejren kortvarig. Under den røde hærs gigantiske offensiv i 1944 gennembrød russiske tropper Mannerheim-linjen for anden gang (i juni) og Finland måtte acceptere endnu en ydmygende fred (19. september, 1944). Derpå vendte Finland sig mod sin tidligere allierede og erklærede formelt krig mod Tyskland den 3. marts 1945. Ingen betydelig militæraktion fulgte.